ANBI

Giften en donaties kunnen maandelijks gestort worden, maar ook eenmalig. Dat kan via NL23RABO0396625754 t.n.v. Volle Evangelie Gemeente Levend Water Emmeloord.

Dit geld wordt gebruikt voor zendingsprojecten, de opbouw van de gemeente en onkosten die worden gemaakt. U kunt eventueel bij uw gift aangeven waarvoor het bedoeld is als u iets specifieks wilt ondersteunen.

Over giften aan onze gemeente hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen, omdat wij via de VPE een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) ter beschikking hebben.

Ons ANBI-nummer is: 821948398

https://www.vpe.nl/anbi/1362/volle-evangelie-gemeente-levend-water.html