Visie

VEG Levend Water Emmeloord is zoals de naam het al zegt:
een van leven bruisende gemeente.


We willen het KONINKRIJK van God onze Vader ZICHTBAAR maken 
door onze levens heen. Het is onze visie dat we GERECHTIGHEID brengen 
waar dat nodig is. We willen dit doen onder leiding van de Heilige Geest, 
in EENHEID met alle anderen die Jezus als Zoon van God belijden als Heer.