Zending

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

Mattheüs 28-19


Wij ondersteunen bevriende zendingsechtparen of bekende zendingsprojecten.

1. Jan–Jelte de Vries

Jan–Jelte de Vries, getrouwd en vader van drie zonen. Het is zijn doel om God`s liefde in woord en daad te delen op plekken waar over het algemeen nog niet zo vaak christenen actief zijn. Het middel dat hij hiervoor gebruikt is rap. Hij gebruikt dit om jongeren tijdens sociaal-maatschappelijke projecten hun eigen gaven en talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Hij wil hen niet alleen aan het denken zetten maar hen ook een boodschap van bemoediging en troost meegeven. Meer informatie over zijn werk is te vinden op www.simsonhiphop.nl.

2. Familie Hamstra

Vanaf 2009 is deze familie via WEC naar Gambia en later naar Senegal uitgezonden. In 2015 is de familie terugkomen naar Nederland en werken zij sinds 2016 als leiders van WEC Nederland waarin zij nieuwe mensen toerusten en begeleiden in de uitzending.

3. Familie Huisman

Deze familie bestaat uit Daniel, Jeny en hun prachtige dochter Sarah. Zij zijn fulltime zendelingen en leven momenteel op curaçao. Jeny is actief bij de zondagschool van de Spaanstalige samenkomst en Daniel is technisch betrokken bij het bouwen van een kerk. Voor meer informatie over hun werk is te vinden op: nieuwsbrief.danielhuisman.com