Diensten

Ben je benieuwd hoe een dienst er bij ons op zondag uitziet?


Een impressie…

Als je op zondagochtend tegen tien uur De Wilg binnenkomt word je welkom geheten door het ontvangstteam. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan naar een eigen feestelijke kinderdienst waar ze samen spelen, praten, zingen en naar Bijbelverhalen luisteren. Voor de allerkleinsten is er crèche. 

In de kantine van het Emelwerda College wordt een dienst gehouden voor jongeren en volwassenen. We komen met een groep van tussen de 50 en 100 personen samen en ieder beleeft die op zijn of haar manier. 

Na het openingslied doet de oudste van dienst enkele mededelingen en er wordt een zegen gebeden voor jarigen. Er wordt soms gecollecteerd voor zendelingen of christelijke organisaties en er wordt voorbede gedaan voor christenen die vervolgd worden om hun geloof.

Tijdens de aanbiddingsdienst gaan de meeste personen staan en anderen blijven zitten. Terwijl de band op het podium verschillende liederen speelt, steken sommigen de handen uit eerbied en overgave in de lucht, weer anderen hebben de ogen juist dicht en zingen ingetogen mee. Er zijn ook vlaggen aanwezig waarmee feestelijk wordt gezwaaid of alleen uit eerbied omhoog worden gehouden. Het is duidelijk: er is ruimte om God op verschillende manieren te aanbidden. 

Een spreker deelt daarna een overdenking uit de Bijbel. Gods Woord wordt serieus genomen in Levend Water: er wordt gekeken hoe het onderwijs toegepast kan worden in de praktijk met Jezus als het ultieme voorbeeld. 

De dienst wordt rond 11:30 uur afgesloten met een zegen en een slotlied en er wordt nog gezellig koffie en thee gedronken in de foyer.